Management coaching


Wij worden veel gevraagd om in coachtrajecten talentvolle managers voor te bereiden op een volgende positie. Daarnaast om managers te versterken in hun functie. Meestal is het belangrijkste doel verbreden van het managementgedragsrepertoire. Dit betekent dat, afhankelijk van de situatie, de manager op natuurlijke wijze leert het werkgedrag te tonen dat nodig is om resultaten te bereiken.

Een standaard coachtraject bestaat uit 5 gesprekken, bij voorkeur voorafgegaan door een intakegesprek. Op verzoek van de kandidaat of de opdrachtgever kan dit aantal worden uitgebreid. Onderdeel van het coachtraject is het uitvoeren van een selfassessment met behulp van zelfbeoordeling.nl.

Tijdens het coachtraject komen de volgende punten aan de orde:

· Inzicht in de sterke en zwakke punten in de vorm van concreet werkgedrag;
· Doorvertaling van de uitkomsten van het selfassessment naar mogelijkheden tot uitbreiding en verbreding van iemands leiderschapskwaliteiten;
· Lopende vraagstukken en onderwerpen als input gebruiken om te oefenen in de dagelijkse praktijk;
· Stimuleren tot experimenteren met ander werkgedrag en aanzetten tot doen.

Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

· Het intakegesprek om vast te stellen of het klikt;
· Het persoonlijk assessment met behulp van zelfbeoordeling.nl;
· De mondelinge toelichting op de schriftelijk vastgelegde uitkomsten van het assessment;
· Het op basis daarvan bepalen van de ontwikkeldoelen;
· 5 gesprekken van 2 3 uur;
· Telefonische consultatie tot 2 maanden na afloop van het laatste gesprek.

Informatie of afspraak
Wilt u meer weten over het Individuele Power coachprogramma?

Jaap van Werven Mobiel
E-mail
06 51 08 60 74
powerrm@planet.nl
Gertjan Nooij Mobiel
E-mail
06 53 96 14 17
gertjannooij@humanperformance.nu