Teambuilding

met gebruikmaking van Zelfbeoordeling.nl


Een ééndaagse bijeenkomst met als doelstellingen:
· Benutten van synergiemogelijkheden binnen het team, door gebruik te maken van de kwaliteiten van de verschillende teamleden en door rekening te houden met de minder sterke punten van elkaar;
· Inzicht krijgen in het gedragsprofiel van ieder teamlid en welke specifieke bijdrage een teamlid uit hoofde daarvan kan leveren (Wat is je persoonlijke gebruiksaanwijzing, wat zijn je gevoeligheden en wat motiveert je?);
· Maken van afspraken hoe elkaar feedback te geven en hoe van elkaar feedback te ontvangen binnen het team;
· Maken van samenwerkingsafspraken; het persoonlijke aanbod van ieder teamlid aan het team.


Uitvoeringsactiviteiten:
· Voorgesprek met opdrachtgever over doelstellingen teamdag;
· Opstellen van een dagprogramma;
· Uitnodigen van teamleden per email voor het maken van de zelfbeoordeling (ieder teamlid kan direct na afronding van de zelfbeoordeling een pdf file downloaden met de uitkomsten van de zelfbeoordeling);
· Verwerken van de uitkomsten van de zelfbeoordeling in een teamscore overzicht;
· Opstellen van een kwaliteitenoverzicht met behulp van het Power gedragsmodel® waarbij per teamlid duidelijk wordt voor welke specifieke bijdrage die bij voorkeur kan worden ingezet in het team;
· Samenstellen van documentatiemateriaal.