Zelfbeoordeling.nlģ


Is een digitaal assessment instrument om gedragsprofielen samen te stellen.

Opdrachtgevers zetten dit instrument in als onderdeel van een selectieprocedure bij leidinggevende functies (van directielid tot teamleider), bij professionals en bij specialistische functies met een hoog afbreukrisico (o.a. inkopers, accountmanagers, ict specialisten en business analisten). Ook wordt het gebruikt als hulpmiddel bij het samenstellen van persoonlijke ontwikkelplannen. De zelfbeoordeling genereert een persoonlijk gedragsprofiel. Het belang voor inzet van dit instrument is gelegen in het samen met de opdrachtgever opbouwen van een wensprofiel. Na invulling van een zelfbeoordeling door een kandidaat wordt de uitslag vergeleken met de uitkomsten van het wensprofiel. Dit gebeurt op basis van een standaardrapportage, of na overleg met de opdrachtgever, in de vorm van een maatwerkrapportage.

Toelichting: op zichzelf zijn er geen goede of slechte gedragsprofielen. Waar het om gaat is inzicht te verkrijgen in hoeverre iemands gedragsprofiel aansluit bij de functie-verwachtingen, die zijn vastgelegd in het wensprofiel. Als bij kandidaten de correlatie groot is tussen de uitkomst van het gedragsprofiel en die van het wensprofiel, dan blijken die kandidaten vrijwel steeds goed te voldoen in hun functie. Ook geeft de uitkomst van de zelfbeoordeling directe handvatten voor het opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen. Zelfbeoordeling.nl is een door ons bureau ontwikkeld diagnose-instrument en is gebaseerd op:

I. 4 oriŽntaties - daar waar mensen in bredere zin op gericht zijn:
· zakelijk en materieel gericht (outputoriŽntatie);
· gevoelsmatig en mensgericht (samenwerkingsoriŽntatie);
· voorspelbaar, naar binnen gericht (systeemoriŽntatie);
· flexibel, naar buiten gericht (omgevingsoriŽntatie);
II. 8 gedragsrollen - bundels van bij elkaar behorende en elkaar versterkende kwaliteiten;
III. 64 gedragstyperingen - dat wat we waarnemen en dat wat mensen doen;
IV. 64 gedragskwaliteiten - die zijn niet direct waar te nemen; ze blijken uit steeds terugkerend gedrag.


Een toelichting op de rollen vindt u door op Gedragsmodel Powerģ te klikken.